1 år

Sara EngbergOkategoriserad

Det har gått något mer än ett år sedan EdiLog EL34 lyfte den första gripen med virke.
Vi har väckt stort intresse bland potentiella kunder ur flera perspektiv.
Sänkta driftskostnader, förbättrad miljöprestanda och en arbetsmiljö som är industriledande.
Dessa attribut har inneburit att vi har haft mer än 100 besökare under det senaste året så ställer i kö mot framtiden för en hållbar vedhantering.