EdiLog, nästa generations vedtruck

Med eldrift och nytänkande design som maximerar förarupplevelsen, ökar hållbarheten och minskar utsläppen, intar EdiLog positionen som nästa generations vedtruck. Modern teknologi tryggar tillförlitligheten och sänker driftskostnaderna för en produktionskritisk funktion, med uppdraget att rulla dygnet runt veckans alla dagar. EdiLog griper tag om modern teknik och lyfter hållbarhet till nya nivåer.

Högsta kapacitet och prestanda med största möjliga hållbarhet

Vår vilja, förmåga och stora intresse för att utveckla tekniken har resulterat i det eldrivna konceptet EdiLog, nästa generations vedtruck. Maskinmiljön attraherar kompetenta förare som med rätta ställer höga krav på framtidens arbetsplats, samtidigt som eldriften medför ekonomiska och miljömässiga vinster.

Vedtruckar spelar en huvudroll vid skogsbaserad industri och behöver gå störningsfritt dygnet runt för att inte bromsa produktionen. En hållbar miljö för människorna i och kring maskinen är då av största vikt. Ständig drift med traditionella dieselmotorer skapar betydande koldioxidutsläpp och höga drivmedelskostnader. Dessutom kräver underhållsinsatser och reparationer tid, som i sig är kostsam att frigöra i det ständiga flödet på industriområdet. Därtill kommer kostnader för reparationsarbete, reservdelar och smörjmedel. Med kvalitet och funktionalitet i fokus har vi utnyttjat modern teknik för att förädla en traditionell maskin till en framtidssäkrad version: EdiLog.

Framtidens förarmiljö

Kompetent arbetskraft är en viktig framtidsfråga för varje arbetsgivare, inte minst inom industrin. EdiLogs attraktiva inre och yttre miljö tillgodoser både krav och önskemål från maskinister, som är måna om optimala förutsättningar för att leverera kvalitet i rätt tid.

Förbättrad sikt, kamerateknik som ersätter speglar, följsam hydraulik och möjlighet till personliga inställningar ger full kontroll över uppdraget. Ljudreducerad drift ökar den höga komforten ytterligare.

Billigare drift, mindre buller

EdiLog drivs av en elmotor som är monterad direkt på framaxeln. En dieselmotor driver generator och hydraulpumpar med ett kraftigt sänkt varvtal som vi har anpassat för att på bästa sätt nyttja vridmomentet och öka bränsleeffektiviteten. Det lägre varvtalet minskar också bullret och alla angivna effekter uppnås utan att påverka maskinens prestanda. Genom att ta bort växellådan har vi eliminerat den mekaniskt mest komplicerade och underhållskrävande komponenten i maskineriet.

Drivs av välbeprövad elmotor

Elmotorn i EdiLog är en väl beprövad. Energilagret består av ultracapacitorer som ger applikationen bättre prestanda än batterier och de har en beräknad livslängd som motsvarar dieselmotorns.

Övervakning för snabb problemlösning

EdiLogs tekniska uppbyggnad gör det möjligt att övervaka, diagnostisera och analysera eventuella fel. Systemet som ingår ger därför en oöverträffad potential att snabbt lösa uppkomna problem. Vi kan övervaka varje maskin digitalt från vår anläggning och erbjuder den servicen som en trygghet till våra kunder.

Timmergrip av rätt dimension

Timmergripen är dimensionerad för de större järnvägsvagnar som kommer, och kan därför enkelt sköta lossningen av framtidens timmerlass med en manöver. En grip av standardmått kräver omtag med dubbla körrundor som följd för varje vagn, vilket är både tidsödande och förödande ur miljösynpunkt.


Utrustad för avancerad felsökning

Avancerad utrustning underlättar felsökning samt möjliggör tekniska diagnoser, mätningar och uppföljningar. Möjligheter till total uppgradering efter 3–5 år stegrar hållbarheten och genererar en ny garantiperiod till en väsentligt lägre kostnad än en nyinvestering.

Vill du bli kontaktad?

Lämna din uppgifter här så kontaktar vi dig.

Teknisk specifikation

Förarmiljön

EdiLog erbjuder en modern förarmiljö som till fullo drar nytta av den teknologi som finns att tillgå. Både ratt och backspeglar är tillval eftersom EdiLog styrs med spakutslag, som i en grävmaskin, och kamerateknik ger föraren full uppsikt. Ljudmiljön är också gynnsam, med sänkt bullernivå.

Mjuk körupplevelse

Steglös acceleration via gaspedalen.

Fri sikt

Sprängsäkert och värmeavvisande glas ger vindrutor med fri sikt.

Tydliga displayer

Föraren sköter inställningar och övervakning via displayer.

Image

Trygg körupplevelse med full uppsikt och låg ljudnivå

Hytten är förarens arbetsplats och EdiLog drar full nytta av den senaste tekniken för att skapa en modern arbetsmiljö både i och kring maskinen. Ratten är ett tillval, backspeglar likaså. EdiLog styrs med spakutslag, som en grävmaskin, och använder kamerateknik för att ge föraren full uppsikt.

Image

Sprängsäkert och värmeavvisande glas i vindrutorna har gjort det möjligt att välja bort säkerhetsgallret som tidigare behövdes för att trygga föraren, men som samtidigt skymde sikten. I EdiLog är sikten fri.

Mjuk körning med full kontroll

örupplevelsen är oerhört viktig för förarens trivsel och komfort, därför har vi arbetat hårt med att få EdiLog att kännas som en maskin med vanlig växellåda, trots att den saknar det. Accelerationen regleras med gaspedalen, som har en annan funktion gentemot en konventionell maskin. Den reglerar steglöst hastigheten, utan växelryck och koppling till hydraul hastighet.

Ljudmiljön är mycket gynnsam. Bullret från maskinen är så lågt att ljudet från däcken är det enda föraren lägger märke till.

Inställningar och uppsikt via displayer

Maskinisten gör de flesta inställningar på en display och har möjlighet att spara vissa personliga val till nästa skift. Övervakning sker via ytterligare en display.

Komplett förarhandbok i fickan

På pc:n i hytten finns tillgång till komplett förarhandbok. Vi rekommenderar även föraren att lägga in den på sin smartphone för att alltid lätt ha tillgång till kunskapen.

Vill du bli kontaktad?

Lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Underhåll

Installationen av en elmotor i EdiLog är programmeringsmässigt avancerad, men funktionen är väsentligt mycket enklare än för en konventionell truck med växellåda. Genom att reducera antalet delar i drivlinan har vi maximerat tillförlitligheten och minimerat underhållsbehovet. Ett oöverträffat system för övervakning ingår och med hjälp av smarta glasögon kan våra experter se med dina ögon och guida dig rätt direkt.

Tillförlitlig

Färre delar i drivlinan maximerar tillförlitligheten.

Minskat underhållsbehov

Eldrift medför kraftigt minskat underhållsbehov.

Guide via smarta glasögon

AR-glasögon låter våra experter se med dina ögon.

Image

Maximal tillförlitlighet med reducerat underhållsbehov

Hög tillgänglighet och produktivitet är otroligt viktigt för en vedtruck. Vår installation av en elmotor är programmeringsmässigt avancerad, men funktionen är väsentligt mycket enklare än för en konventionell truck med växellåda.

Genom att reducera antalet delar i drivlinan har vi maximerat tillförlitligheten och minimerat underhållsbehovet. Med en direktdrift är knutkorset den del som kräver underhåll genom smörjning ett par gånger per år.


Minskat underhåll

Även en maskin med hybriddrift kräver visst underhåll, men EdiLogs konstruktion garanterar ett kraftigt minskat behov. Tester och kvalificerade beräkningar indikerar exempelvis en förväntad besparing på cirka en kubikmeter smörjmedel per maskin och år.


Ökad övervakning

I underhåll ingår även möjligheten att övervaka, diagnosticera och analysera eventuella fel. Det system som ingår ger en oöverträffad möjlighet att förutse och snabbt lösa uppkomna problem. Vi erbjuder övervakning från vår egen anläggning, vilket också ger oss möjlighet att vara proaktiva och i god tid föreslå insatser som ger ännu effektivare drift.

Låt oss se med dina ögon

Med hjälp av smarta glasögon kan våra experter finnas på plats för dig direkt, var du än är. När du som servicetekniker ska utföra en åtgärd och tar på dig de så kallade augmented reality-glasögonen, ser vi vad du ser och kan guida dig så att du känner dig helt trygg med insatsen.

Image

Vill du bli kontaktad?

Lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Ägande

Med EdiLog tillför vi modern teknologi som väsentligt ökar maskinens hållbarhet jämfört med konkurrenterna. Räkna med en kraftig minskning av CO2-utsläpp och en positiv prisbild med minimerade kostnader för drivmedel och underhåll.

Stärkt miljöprofil

Eldrift minskar koldioxidutsläppen.

Positiv prisbild

Minskade kostnader för drivmedel och underhåll.

Förmånlig uppgradering

Modell för uppgradering förnyar trucken förmånligt.

EdiLog vedtruck

Ägande med hållbara vinster för ekonomin och miljön

Traditionella vedtruckar kännetecknas av låg teknikhöjd och ett förhållandevis högt pris. Med EdiLog tillför vi modern teknologi som väsentligt ökar maskinens hållbarhet jämfört med konkurrenterna.

Konceptet för EdiLog har vuxit fram genom en stark vilja att med förarens behov i fokus utveckla en produktionskritisk funktion för en hållbar framtid. Eftersom vi såg att möjligheterna till energibesparingar var stora, genomdrev vi en studie för att utforska dem. Resultaten använde vi för att bygga en första truck, som uppfyllde de förväntningar vi haft.

Förädlade funktioner med kvalitetssäkring


Med kvalitet och funktionalitet som utgångspunkt har vi utnyttjat modern teknik för att förädla en traditionell maskin till en framtidssäkrad version. Säkerhetsmedvetenhet genomsyrar konstruktionen. Maskinen är CE-märkt och vi lägger mycket kraft på att göra den nya generationens vedtruck ännu säkrare.

Beprövad teknik ger hög driftsäkerhet

EdiLogs elmotor är väl beprövad och vi tryggar hög driftsäkerhet genom att följa de senaste applicerbara standarderna inom området. Vi kommer att erbjuda utbildning för servicetekniker för att de på ett tryggt sätt ska kunna göra underhållsåtgärder.

Utformningen av förarmiljön sker i lyhörd samverkan med kunniga maskinister. Fortsatt utveckling är vår egen hållbara drivkraft och genom egen drift av produktionsanläggningen i Timrå kontrollerar vi kvalitetssäkringen fullt ut, maskin för maskin.

Hållbara miljövinster och gynnsam prisbild

EdiLogs eldrift innebär stora drivmedelsbesparingar – alltså en betydligt bättre affär för både dig och miljön. Räkna med en minskning av CO2-utsläpp kring 120 ton per år för en maskin som körs dygnet runt, sju dagar i veckan. Prisbilden påverkas även positivt av de kraftigt minskade kostnaderna för underhåll.

Vi har kommit långt med att öka maskinernas energieffektivitet – men vi nöjer oss inte. Fortsatt minskad energiförbrukning är den riktning alla måste gå i och vi har redan nu väl underbyggda uppslag på hur det ska gå till för EdiLog.


Vår modell för uppgradering är utvecklad för att skapa ytterligare en kostnadsmedveten hållbarhetsdimension. Efter 3–5 års drift erbjuder EdiLog en total uppgradering av maskinen där vi återanvänder stålkonstruktionen och byter ut drivlina och hytt. Resultatet blir en helt förnyad truck med en ny garantiperiod till ett mycket förmånligt pris jämfört med en en investering i en helt ny truck. Tillsammans sparar vi samtidigt på jordens resurser.

Vill du bli kontaktad?

Lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Reservdelar och service

Vi har det du behöver på lager för snabb leverans. EdiLogs specialanpassade produktionsanläggning är strategiskt placerad nära trygga transporter. Vår digitala serviceportal når du dygnet runt.

Reservdelar på lager

Vi lagerhåller det du behöver.

Snabb service

Strategiskt läge för trygga transporter.

Smidig serviceportal

Garanterat uppdaterade uppgifter.


Lagerhållning och leverans för maximal drift

God tillgång på reservdelar för snabb leverans är avgörande för en fortsatt lönsam drift. Därför är EdiLogs produktionsanläggning i Timrå specifikt utformad för att fylla alla aktuella service- och lagerbehov. Det du behöver har vi på lager och det skickas från ett strategiskt läge för snabba transporter med bil, flyg eller tåg. Maximal drift för din maskin är vårt mål.

Alltid det senaste i digital serviceportal

Genom EdiLogs digitala servicelösning, kan vi garantera ständig tillgång till uppdaterad data. När du loggar in i vår serviceportal får du direkt åtkomst till de senaste uppgifterna och du behöver aldrig själv tänka på att uppdatera. Det sköter vi centralt.

I portalen finns all maskindata du behöver, som förar- och verkstadshandböcker samt reservdelshandbok. I den söker du enkelt fram aktuella delar genom att klicka dig ner i maskinens struktur på skärmen. Välj att lägga de aktuella delarna i varukorgen för att sedan beställa dem direkt utan att behöva notera artikelnummer eller liknande. På så sätt elimineras risken för missförstånd eller misstag. Det ska vara lätt att göra rätt, tycker vi!

Vill du bli kontaktad?

Lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Kontakt

Genom EdiLog erbjuder vi ett lönsamt ägande med lättsamt underhåll som medför vinster både för din verksamhet och vår gemensamma miljö. Samtidigt gör hög hyttkomfort, användarvänlig teknik och exklusiv körkänsla med modern bekvämlighet EdiLog till förstahandsvalet för kunniga förare. Kontakta oss för en långsiktigt hållbar och pålitlig vedtruck, som säkerställer produktiviteten.