Underhåll

Sara EngbergOkategoriserad

Vi jobbar intensivt med att förbättra underhållsmöjligheterna på EdiLog. Vi gör det på två sätt. Hybriddriften kommer innebära mindre underhållsbehov. Ett exempel, de tester som hittills är gjorda visar att upptill 80% av all inbromsning sker elektriskt, vilket medför mindre underhållsbehov på konventionella bromssystemet.
Vi är mycket ödmjuka inför det faktum att även denna maskin kommer att få driftsavbrott. Vi bygger in avancerade system för att det skall vara enkelt att felsöka utan att koppla på extra utrustning. Felsökning kommer att kunna ske både på maskinen och med fjärranslutning. Detta innebär att vår expertis kan komma er tillgodo utan att vi är på plats.