Bränslekostnaderna stiger !

Kjell-Arne EngbergOkategoriserad

grund av de höga bränslepriserna kommer vi att dela med oss av den kunskap vi har fått med vår omfattande mätning av EdiLog. Det vanligaste sättet att mäta bränsleförbrukningen är liter per timme. Det har sina nackdelar. Om tomgångskörningen minskar kommer liter per timme att öka, men den totala bränsleförbrukningen minskar. levererade EdiLogmaskiner har vi en spännvidd mellan ca 250 och 600 liter per månad beroende hur tomgångstiden är inställd. (Tomgång känns igen när varvtalet är under 700) Det är inte möjligt att eliminera tomgång, men det kan vara värt att överväga mängden tomgång i din verksamhet